FAQ pro iOS
Co je aplikace ClinkMe?

ClinkMe je aplikace, která Vám umožní snadno, rychle a intuitivně vyhledávat a volat kontakty z Vašeho adresáře. S ClinkMe můžete plánovat hovory, aplikace je bude synchronizovat s Vaším kalendářem a v daný čas Vám je nabídne k zavolání.

Co potřebuji pro používání této aplikace?

Potřebujete zařízení provozující operační systém iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) s nainstalovaným softwarem iOS 5 a vyšším.

Mohu si aplikaci nainstalovat i na iPad nebo iPod touch?

Ano, můžete, aplikace je určena i pro tato zařízení.

Musím si založit kontakty do adresáře pro použití ClinkMe?

Ne, aplikace spáruje kontakty ve Vašem zařízení a načte je do adresáře aplikace ClinkMe.

Ukládá aplikace někde mé kontakty z adresáře?

NE, ClinkMe je seriozní aplikace, která maximálně dbá na Vaše soukromí. ClinkMe neukládá kopie telefonních čísel a jmen z Vašeho adresáře, ani další informace na našich serverech. Vše probíhá v rámci Vašeho zařízení.

K čemu slouží indikátor v pravé části vrchního baru v dialeru?

Indikátor udává počet kontaktů po aplikování filtru.

Jak přidat nový kontakt?

V obrazovce Kontakty přes tlačítko plus (+) v pravém horním rohu aplikace.

Jak smažu kontakt?

V obrazovce Kontakty přes detail kontaktu a zvolením možnosti Smazat kontakt.

Jak upravit informace o kontaktu?

Kliknutím na detail kontaktu a výběrem možnosti Standard detail se zobrazí informace o kontaktu a pomocí tlačítka Upravit provedete požadované změny, které se uloží kliknutím na tlačítko Hotovo.

Jak přidat kontakt mezi oblíbené položky?

Kliknutím na ikonu kontaktu v seznamu kontaktů. Kliknutím na detail kontaktu a výběrem možnosti Rozšířený detail, kde oblíbený kontakt označíte kliknutím do políčka s hvězdičkou. Přidáním oblíbené položky z obrazovky Oblíbených pomocí tlačítka plus (+) v pravém horním rohu aplikace.

Proč se mění ikonka z klávesnice na panáčka a naopak?

Pokud jste na obrazovce dialeru, mění se ikonka panáčka na ikonu klávesnice, aby bylo možné klávesnici z obrazovky dialeru ovládat. Tedy zobrazit nebo skrýt.

Jak rychle zobrazím klávesnici?

Kliknutím na ikonku klávesnice ve spodním panelu nástrojů nebo kliknutím do horní lišty pro zadávání vyhledávacích kriterií. Rovněž tahem prstu od spodního panelu nástrojů směrem nahoru. Pro automatické zobrazování klávesnice při každém spuštění aplikace je třeba aktivovat parametr v nastavení aplikace (Nastavení – Start – Klávesnice - Zobrazit po startu).

Jak změnit chování klávesnice?

Pro změnu klávesnice flickněte (mázněte) po klávesnici. Jak a která klávesnice bude použita, lze ovlivnit v nastavení aplikace (Nastavení – Obecné - Klávesnice), kde lze nastavit, zda klávesnice Retro bude pro aplikaci povolena. V Nastavení – Start aplikace lze určit, zda a kterou klávesnici chcete zobrazovat po startu, či zda má klávesnice vibrovat nebo vydávat zvuk.

Jak zabránit vyskakování klávesnice při startu aplikace?

Parametr lze vypnout v obecných nastaveních: Nastavení - Start - Klávesnice - Zobrazit po startu.

Jak rychle skryji klávesnici?

Kliknutím na ikonku klávesnice ve spodním panelu nástrojů nebo tahem prstu směrem dolů po klávesnici.

Jaký je rozdíl mezi klávesnicí ClinkMe a Retro?

ClinkMe znázorňuje pro danou klávesu možné alternativy znaků. V případě klávesnice Retro se zobrazí konkrétně vybraný znak.

Co znamená Přidat na „Call list”?

Kliknutím na tuto položku můžete přidat hovor k vyřízení. Tento hovor není plánován na určité datum.

Jak naplánuji hovor na určité datum?

Hovor je možné naplánovat 2 způsoby. Kliknutím na detail kontaktu a výběrem možnosti Naplánovat hovor. Přidáním hovoru z obrazovky Hovory ze záložky Plánované pomocí tlačítka plus (+) v pravém horním rohu aplikace.

Jak naplánuji hovor k vyřízení?

Hovor je možné naplánovat 2 způsoby. Kliknutím na detail kontaktu a výběrem možnosti Přidat na “Call list”. Přidáním hovoru z obrazovky Hovory ze záložky K vyřízení pomocí tlačítka plus (+) v pravém horním rohu aplikace.

Jak z naplánovaného hovoru na určité datum vytvořím hovor k vyřízení?

Pokud v obrazovce Hovory (záložka Plánované) dlouze podržíte prst na daném naplánovaném hovoru, zobrazí se tlačítko K vyřízení. pokud na toto tlačítko kliknete, hovor se přesune k vyřízení.

Jak funguje záložka TOP?

Na záložce top je vyfiltrováno 30 nejčastěji volaných telefonních kontaktů. Chování záložky TOP můžete ještě upravit v nastavení pomocí parametru Skrýt oblíbené položky a Zobrazit počet volání.

Jak přidám rychlou volbu ke kontaktu?

Kliknutím na detail kontaktu a výběrem možnosti Rozšířený detail. Rychlou volbu pak lze jednoduše zapsat kliknutím do políčka vedle zvoleného telefonního čísla. U kontaktů s více telefonními čísly postačí dvakrát poklepat na jméno kontaktu pro rozbalení rozšířeného detailu, kde lze rychlou volbu k vybranému číslu přidat.

Jaký je maximální počet oblíbených položek?

Lze založit maximálně 20 stran. Na stranu se vejde 9 pozic. Maximální počet je tedy 180 oblíbených položek.

Jak uskutečním ClinkMe hovor?

Clinkme hovor můžete uskutečnit různými způsoby: buď z dialeru kliknutím na záložku ClinkMe, kde pouze kliknete na vybraný kontakt a aplikace Vám ihned nabídne, zda chcete daný kontakt zavolat přes ClinkMe. Nebo flickem (máznutím) doprava v dialeru na kontaktu. Následně se Vám zobrazí tlačítka GMS/ClinkMe a kliknutím na tlačítko ClinkMe kontakt zavoláte přes ClinkMe. Dále pak v detailu kontaktu vyberete nabídku Rozšířený detail, kde máte možnost také přiřadit kontaktu rychlou volbu pro ClinkMe volání. Kontakt zavoláte stejně jako přes standardní rychlou volbu. ClinkMe hovor můžete uskutečnit i v modulu Oblíbené v záložce ClinkMe, kde kliknete na kontakt nebo v modulu Messaging, kde kliknete na tlačítko funkční nabídky a vyberete nabídku Volat kontakt.

Jak zavolat kontakt ze seznamu kontaktů?

Kliknutím na jméno kontaktu. U kontaktu s více telefonními čísly dvojím poklepáním rozbalíte detail kontaktu. Kliknutím na vybrané číslo pak kontakt zavoláte.

Proč se musím registrovat, abych mohl(a) využívat modul Zprávy?

Registrace je nutná proto, aby Vám byl vytvořen Váš clinkID účet. Ostatní uživatelé ClinkMe, kteří již mají účet ClinkID mohou napsat zprávu pouze těm kontaktům, které mají účet ClinkID také. Bez vytvoření tohoto účtu není možné službu posílání zpráv využívat.

Jak si vytvořím svůj ClinkID účet?

Nový účet vytvoříte kliknutím na tlačítko Více a výběrem pole ClinkID. Nebo přepnutím se do obrazovky Zprávy a kliknutím na tlačítko Registrovat.

Proč musím své zařízení autorizovat?

Tím, že přiřadíte zařízení ke svému ClinkID účtu, uvádíte, na kterých zařízeních je možné Vás kontaktovat. Po vytvoření ClinkID účtu se zařízení, na němž se registrujete, přidá automaticky. Pro každé další zařízení již je nutné toto zařízení autorizovat (přidat ke ClinkID účtu.)

Jak přidám další zařízení ke svému ClinkID účtu?

Přidat/autorizovat další zařízení je možné učinit dvěma způsoby. V modulu Zprávy kliknutím na tlačítko Autorizovat, nebo v modulu Více - Nastavení ClinkID účtu - kliknutím na tlačítko Přidat zařízení.

Jak se přihlásím ke svému ClinkID účtu?

Přihlášení ke ClinkID je možno uskutečnit dvěma možnými způsoby. Kliknutím na tlačítko Více a zvolením ClinkID účtu nebo přepnutím do obrazovky Zprávy a zvolením tlačítka Přihlásit.

Jak si změním heslo ke svému ClinkID účtu?

Pokud v modulu Více kliknete na svůj ClinkID účet a vyberete položku Změnit heslo.

Jak si změním přezdívku ke svému ClinkID účtu?

V modulu Více klikněte na svůj ClinkID účet a dále pak na detail položky Přezdívka a fotka. Poté už jen stačí kliknout do pole přezdívky, kdy se Vám zobrazí klávesnice pro její úpravu.

Jak si přidám fotku ke svému ClinkID účtu?

V modulu Více klikněte na svůj ClinkID účet a dále pak na detail položky Přezdívka a fotka. Pokud dlouze podržíte prst na čtverečku Přidat foto, zobrazí se Vám tlačítka Upravit a Odstranit. Po stisknutí tlačítka Upravit vyberete foto z Vašeho zařízení či pořídíte snímek nový.

Jak poslat SMS?

Flickem (máznutím prstu) oběma směry na buňce kontaktu aplikace zobrazíte nabídku SMS, cWriter, Clink. Po vybrání SMS se otevře okno pro psaní zprávy.

Jak poslat e-mail?

Flickem (máznutím prstu) oběma směry na buňce kontaktu zobrazíte nabídku SMS, cWriter, Clink. Po vybrání nabídky cWriter se otevře okno pro psaní zprávy. Kliknutím na tlačítko Email vyberete emailový účet, na který chcete email odeslat a kliknete na tlačítko Odeslat. Výběr emailového účtu můžete provést také přes tlačítko „knížky“, které se nachází v pravém horním rohu obrazovky vedle tlačítka Odeslat. Po kliknutí na toto tlačítko se Vám zobrazí obrazovka informací o daném kontaktu, kde si kliknete na obálku zobrazenou vedle vybraného emailového účtu. Obálka se prosvítí modře a pak už se stačí jen vrátit zpět do Writeru, napsat zprávu a kliknout na tlačítko Odeslat. Následně se Vám zobrazí okno emailu s předvyplněnou zprávou.

Jak poslat iMessage (zprávu zdarma)?

Flickem (máznutím prstu) oběma směry na buňce kontaktu zobrazíte nabídku SMS, Writer, Clink. Po vybrání nabídky Writer se otevře okno pro psaní zprávy. Kliknutím na tlačítko SMS vyberete tel. číslo, na které chcete zprávu odeslat a kliknete na tlačítko Odeslat. Výběr emailového účtu můžete provést také přes tlačítko „knížky“, které se nachází v pravém horním rohu obrazovky vedle tlačítka Odeslat. Po kliknutí na toto tlačítko se Vám zobrazí obrazovka informací o daném kontaktu, kde si kliknete na bublinu zobrazenou vedle vybraného emailového účtu či tel. čísla. Obálka se prosvítí modře a pak už se stačí jen vrátit zpět do Writeru, napsat zprávu a kliknout na tlačítko Odeslat. Následně se Vám zobrazí okno pro psaní SMS s předvyplněnou zprávou.

Jak sdílet kontakt?

Kliknutím na detail kontaktu a výběrem nabídky Sdílet kontakt lze určit jednu z možností (odeslat kontakt pomocí e-mailu jako vCard, odeslat text pomocí SMS, odeslat text pomocí e-mailu nebo odeslat vCard pomocí ClinkMe).

Jak poslat ClinkMe zprávu?

Po přihlášení ke svému ClinkID účtu, lze ClinkMe zprávu odeslat 3 způsoby. Nejprve přepnutím se do obrazovky Zprávy a kliknutím na tlačítko “bloku s tužkou” v pravém horním rohu obrazovky, kde se následně zobrazí seznam kontaktů majících ClinkID účet. Nebo kliknutím na detail kontaktu a výběrem možnosti odeslat zprávu. Zde klikneme na tlačítko ClinkMe, u kterého by se měla zobrazit v závorce jednička (příznak toho, že jsme vybrali odeslat ClinkMe zprávu), napíšeme zprávu a poté klikneme na tlačítko Odeslat. Následně se zobrazí konverzace s předvyplněným textem ClinkMe zprávy. Poslední způsob je možný lickem (máznutím prstu) oběma směry na buňce kontaktu, tím zobrazíte nabídku SMS, cWriter, Clink. Zde vyberete nabídku Clink a následně se Vám zobrazí konverzace s daným kontaktem, kde v poli pro psaní zprávy napíšete text zprávy a kliknete na tlačítko Odeslat.

Co znamenají 3 šipky vedle času doručení zprávy pod ClinkMe zprávou v konverzaci?

Tyto šipky znázorňují stav zprávy. Pokud svítí zeleně pouze jedna šipka, znamená to, že zpráva byla odeslána ze zařízení uživatele a je na cestě ke koncovému uživateli. Pokud svítí zeleně 2 šipky, znamená to, zpráva byla doručena koncovému uživateli alespoň na jedno zařízení. Pokud svítí zeleně 3 šipky, znamená to, zpráva byla doručena a přečtena koncovým uživatelem.

Co znamená červené kolečko s vykřičníkem vedle času doručení zprávy pod ClinkMe zprávou v konverzaci?

To znamená, že nastala chyba při odesílání nebo doručování zprávy koncovému uživateli.

Jak odešlu vCard pomocí ClinkMe?

Kliknutím na detail kontaktu a výběrem nabídky vCard pomocí ClinkMe. Následně vybarete jaké informace o kontaktu chcete zaslat a jaké ne a kliknete na tlačítko Dále. Následně už jen vyberete, kterému kontaktu chcete vCard zaslat.

K čemu slouží čtvereček vedle pole pro psaní zprávy v konverzaci s daným kontaktem?

Po kliknutí na tento čtvereček můžete odeslat kontaktu obrázek/foto jako přílohu či odeslat informaci o Vaší aktuální poloze.

Když zakážu ClinkMe používat mou aktuální polohu, jak tuto funkci opět povolím?

V případě, že aplikaci zakážete Vaši polohu použít, nebude možné funkci Lokace využít. Pokud se rozhodnete dodatečně aplikaci tuto funkci povolit, musíte to provést v nastavení Vašeho zařízení, konkrétně v záložce Soukromí – Polohové služby, kde naleznete seznam aplikací, které využívají k určení Vaší polohy službu GPS a Wi-Fi. Mezi nimi bude i aplikace ClinkMe, kterou je nutné zaktivovat.

Jak upravím svou aktuální polohu?

Stačí pouze kliknout na špendlík v mapě, podržet jej a táhnout na místo své nové polohy.

Jak smažu konverzaci s daným kontaktem?

Konverzaci můžete smazat 2 způsoby. Pokud flicknete (mázněte) prstem po konverzaci, zobrazí se tlačítko Smazat. Po kliknutí na toto tlačítko smažete celou konverzaci. Nebo v konverzaci kliknete na tlačítko Upravit v pravém horním rohu obrazovky a poté na tlačítko Smazat vše v levém horním rohu obrazovky.

Jak vytvořím broadcast zprávu?

Kliknutím na ikonku dvou osob v levém horním rohu obrazovky modulu Zprávy. Tam si vyberete kontakty, kterým následně budete zprávu posílat. Do textového pole vepíšete text zasílané zprávy a stisknete tlačítko Odeslat.

K čemu je uzamykání obrazovek?

Zabrání to cizím lidem číst zprávy v uzamčeném modulu Zprávy a nebo vidět naplánované hovory v uzamčeném modulu Hovory a to i v případě, že někdo má Vaše zařízení k dispozici. Tento nástroj je placená služba v balíčku PROFI.

K čemu je bezpečná a šifrovaná komunikace?

Aby se zabránilo zneužití přenášené zprávy, k tomu slouží šifrování zpráv. Šifrovací klíč je unikátní vůči konkrétnímu kontaktu. Jeho vytvoření a správu naleznete v Dialeru, konkrétně v detailu kontaktu jako poslední položku.

Jak změnit šifrovací klíč pro šifrovanou komunikaci?

Vygenerovaný klíč je možno snadno změnit pomocí tlačítka Upravit v menu Bezpečný šifrovací klíč v detailu kontaktu.
Dbejte zvýšené opatrnosti při změně šifrovacího klíče. Jelikož operační systém android není schopen akceptovat znaky např. +,- nebo klávesnici emoji, mohlo by se Vám snadno stát, že Váš protějšek si šifrovanou zprávu nebude moci přečíst. Volte tedy znaky takové, které jsou dostupné na iOS i Android.

K čemu slouží push notifikace?

V případě, že právě s ClinkMe nepracujete, možná uvítáte možnost push notifikace. Ta Vás upozorní na plánované hovory a příchozí zprávy do modulu Zpráv. Pro zobrazení těchto upozornění je nutné povolit notifikace v obecném nastavení Vašeho zařízení.

Kde zvolím co se má na displeji zařízení v push notifikacích zobrazovat?

Informace, které chcete zobrazovat v upozornění na příchozí zprávu vyberete v nastavení aplikace ClinkMe pod volbou Více v oddělení ClinkID – detail zařízení.

Proč nevidím tlačítko pro generování šifrovacího klíče?

Tlačítko pro generování šifrovacího klíče se zobrazuje pouze u kontaktů mající ClinkID. Pro zobrazení tohoto tlačítka je třeba, aby měl kontakt zaregistrované ClinkID.

Jak vytvořím skupinu kontaktů?

Skupinu v ClinkMe vytvoříte tak, že v modulu Dialer v záložce Skupiny kliknete na tlačítko + umístěné v pravém horním rohu. Následně vyplníte název Skupiny a případně přiřadíte skupině obrázek. Poté kliknutím na tlačítko Dále vyberete zdroj skupiny a kontakty, které chcete, aby do této skupiny spadaly.

Jak odstraním skupinu kontaktů?

Kliknutím na tlačítko Upravit v detailu skupiny můžete měnit parametry skupiny. Kliknete-li na tlačítko Smazat v dolní části obrazovky, dojde ke smazání celé skupiny. Pozor však: po smazání všech kontaktů ve skupině se také smaže celá skupina.

Jak přiřadím skupině fotku?

Kliknutím na tlačítko Upravit v detailu skupiny můžete měnit parametry skupiny, přepnete se tak do editačního modu. V detailu skupiny v editačním modu dlouze podržíte prst na ikoně skupiny dokud se nezobrazí tlačítka Odstranit/Upravit – kliknutím na tlačítko Upravit pak můžete přiřadit skupině obrázek buď ze svého adresáře obrázků nebo pořídit obrázek nový.

K čemu slouží skupina ClinkMe skupina?

Aplikace ClinkMe obsahuje a podporuje i vlastní typ skupiny – ClinkMe skupinu. Tato skupina Vám umožní přidat si kontakty, které pocházejí z různých zdrojů. Můžete si tak vytvořit skupiny, ve které budete mít kontakty pocházející jak z Exchange tak i ze služby iCloud.

Jak změním název stránky u oblíbených kontaktů?

Kliknutím na tlačítko Editor v levém horním rohu aplikace. Tím přejdete do editačního modu a název stránky v oblíbených je v možné v tuto chvíli změnit.

Jak mohu v ClinkMe poslat více obrázků najednou?

V modulu messaging kliknete na čtvereček vlevo vedle pole pro psaní textu – zobrazí se Vám nabídka možností, kde zvolíte variantu Poslat obrázek. Poté se Vám zobrazí galerie obrázků, kde pouze vyberete ty, které chcete odeslat.

Kolik obrázků mohu poslat ClinkMe zprávou?

Je možno zaslat až 4 obrázky v celkové velikosti maximálně 1MB na obrázek, dohromady tedy 4MB najednou.

Jak funguje hlasové vyhledávání?

Hlasové vyhledávání se skrývá  jako třetí dostupná klávesnice. Po kliknutí na klávesnici můžete zadat hlasový povel, který po krátkém intervalu bude vyhledán. Vyhledaný záznam lze následně upravit na ClinkMe klávesnici.

Co znamená distribuce zpráv?

Aplikace ClinkMe může online fungovat v rámci zasílání zpráv na několik zařízení, kde je podmínkou stejné vlastní ClinkID.

Pokud mám 2 zařízení online, mohu odeslat nejdříve zprávu z jednoho a poté z druhého zařízení?

Ano, máte-li 2 zařízení online, na obou se Vám zobrazují stejně jako odeslané tak i přijaté zprávy. V tomto případě odešlete-li zprávu z jednoho zařízení, zobrazí se Vám i na zařízení druhém.

Proč mají některé kontakty neaktivní tlačítko pro ClinkMe volání?

Kontakty mají neaktivní tlačítko pro ClinkMe volání, protože nemají založený ClinkID účet.

Co je ClinkMe rychlá volba?

Pro ClinkMe volání si můžete zadat rychlou volbu stejně tak jako tomu je u GSM volání. V detailu kontaktu - rozšířený detail - je nyní položka pro rychlou volbu ke ClinkMe volání. Tu zadáte stejně jako standardní rychlou volbu pro GSM volání. Rychlá volba pro ClinkMe volání však nemůže být stejná jako standardní rychlá volba pro GSM volání.

Jak si naplánuji hovor na ClinkMe volání?

Hovor na ClinkMe volání naplánujete stejně jako hovor na GSM volání, pouze zaškrtnete položku ClinkMe. Tato položka se však zobrazuje jen u kontaktů majících ClinkID! V případě, že voláte někomu přes ClinkMe a nedovoláte se, můžete z obrazovky ClinkMe volání také naplánovat hovor kliknutím na tlačítko Naplánovat.

Podporuje ClinkMe volání bluetooth zařízení?

Ano, aplikace ClinkMe automaticky rozpozná bluetooth zařízení (pokud je s ním telefon spárován) a hovor směruje na toto zařízení.

Mohu na svém zařízení zakázat příjem ClinkMe zpráv a ClinkMe volání?

Ano, můžete. V nastavení ClinkID účtu - identifikátory a zařízení - vyberete Vaše zařízení a zde určíte, zda chcete vypnout příjem ClinkMe zpráv a ClinkMe volání.

Jak mohu své bezpečnostní klíče přenést na druhé zařízení?

Bezpečnostní klíče přenesete na druhé zařízení prostřednictvím Synchronizace zařízení v nastavení clinkID účtu. Podmínkou pro úspěšnou synchronizaci klíčů je, aby obě zařízení byla na stejné wi-fi.

Proč se mi zařízení při synchronizaci nemohou spojit?

Může být mnoho důvodů, proč se zařízení nemohou spojit. Zkontrolujte, zda jste na obou zařízeních pod stejným ClinkID a zda jste na stejné wi-fi, restartujte aplikaci ClinkMe a proveďte synchronizaci znovu.

Jaké informace se přenáší přes QR kód?

Přes QR kód se nepřenáší pouze bezpečnostní klíče, ale také ostatní metadata. Konkrétně přes QR kód můžete přenést oblíbené i s názvy stránek oblíbených, rychlé volby, pořadí tel. čísel u kontaktu, plánované hovory a PIN k uzamknutí obrazovek Zpráv a Hovorů. Přesnos metadat lze však realizovat jen v případě, že na jednom zařízení tato metadata máte a na druhém zařízení máte čistou instalaci aplikace – nemáte zde tedy žádné oblíbené, plánované hovory, rychlé volby apod.